→ BREZPLAČNA POŠTNINA NAD 50€ ←

POGOJI NAGRADNE IGRE

PRAVILA IN POGOJI – CLARITECA NAGRADNA IGRA 19.12.2022 – 24.12.2022

 

 1. ČLEN

Ta pravila določajo način prirejanja nagradne igre »Clariteca nagradna igra« Organizator nagradne igre je Petja Škufca s.p., Kuštrinova ulica 4, 1000 Ljubljana. Nagradna igra ni na kakršen koli način sponzorirana ali promovirana s strani družbenega omrežja Instagram in podjetja Meta, prav tako ni povezana z družbenim omrežjem Instagram in podjetjem Meta.

 

 1. ČLEN

Nagradna igra se izvaja z namenom promocije organizatorja in blagovne znamke Clariteca. Nagradna igra poteka od 19.12 do 24.12 do 15:00, nanaša pa se na celotno območje Republike Slovenije. Nagradna igra poteka na uradnem Instagram profilu clariteca_, ki je dostopna na spletni povezavi: https://www.instagram.com/clariteca_/

 

 1. ČLEN

Nagradni sklad vsebuje:

 • Darilni bon v vrednosti 200€ za nakup na spletni strani www.clariteca.com

 

Skupno število nagrad: 1

Skupno število nagrajencev: 1

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar, drugo blago ali storitve.

 

 

 1. ČLEN

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so uporabniki družbenega omrežja Instagram. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, člani žirije in njihovi ožji družinski člani (starši, zakonci, otroci, bratje ali sestre). Mladoletni udeleženec nagradne igre mora za sodelovanje pridobiti soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov ali skrbnikov. Organizator takšno soglasje preverja najpozneje ob podelitvi nagrade.

 

 1. ČLEN

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Za sodelovanje je potrebno:

 • Slediti Clariteca_ profilu 
 • Označi dve osebi v komentar

Z objavo svojega komentarja na javno objavo uradnem Instagram profilu clariteca_ ga udeleženec zavestno daje na voljo javnosti, zato lahko kakršni koli osebni podatki, ki so razvidni iz tega komentarja, izgubijo značaj osebnega podatka v smislu veljavnih predpisov o zaščiti osebnih podatkov in s tem zaščito, ki jo zagotavljajo ti predpisi.

 

 1. ČLEN

Nagrajence določa naključen računalniški žreb pod nadzorom pri organizatorja. Imena nagrajencev bodo objavljena v komentarju objave nagradne igre na uradnem Instagram profilu clariteca_ najpozneje 1 dan po zaključku nagradne igre.

 

 1. ČLEN

Nagrajenci bodo pozvani, naj v roku 3 dni uradnemu Instagram profilu clariteca_ pošljejo podatke za dostavo nagrade (ime, priimek, naslov in telefonska številka). Nagrada bo nato poslana po pošti. Rok za dostavo nagrade je 60 dni od dneva, ko je nagrajenec poslal podatke. Če nagrajenec v roku 3 dni ne dostavi podatkov, bo organizator obdržal nagrado.

 

 1. ČLEN

Sodelujoči ne morejo zahtevati nagrade v večjih količinah ali pa drugačne nagrade od navedenih v pravilih nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejemajo pravila nagradne igre in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Nagrajenec se s sodelovanjem v nagradni igri strinja, da sta v primeru razglasitve njegova ime in priimek javno objavljena na seznamu nagrajencev v komentarju objave nagradne igre/nagradnega natečaja na uradnem Instagram profilu clariteca_.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti osebnih podatkov nagrajenca,
 • se ugotovi, da je posameznik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s Pravili in pogoji nagradne igre,
 • nagrade zaradi napačno izpolnjenih podatkov s strani nagrajenca ni mogoče podeliti.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri. Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru spora med sodelujočimi v nagradni igri. Morebitni spori ne bodo vplivali na pravila, v skladu s katerimi organizator podeljuje nagrade.

 

 1. ČLEN

Napačne ali nepopolno izpolnjene prijave so neveljavne in ne bodo upoštevane pri izboru nagrajencev.

 

 1. ČLEN

Osebni podatki nagrajencev bodo uporabljeni izključno za namene izvedbe nagradne igre in podeljevanja nagrad. Podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakor koli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), razen v obsegu, kjer se to izrecno določa s temi pravili. Po poslani nagradi bodo osebni podatki nagrajenca uničeni. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje organizatorju, da se vsi osebni podatki, ki se nanašajo nanj, lahko hranijo, obdelujejo ter uporabljajo do zaključka nagrajevanja in sicer za namen kontaktiranja sodelujočih v zvezi s potekom, obveščanjem, nagrajevanjem ali spremembami vezanimi na nagradno igro in izrecno soglaša, da se lahko objavi njegovo ime in priimek v komentarju objave nagradne igre na/uradnem Instagram profilu clariteca_.

Če nagrajenec tega podatka ne želi zaupati, se lahko z organizatorjem poskusi dogovoriti za drugačen način prevzema nagrade ali pa se nagradi odpove. V času upravljanja osebnih podatkov ima sodelujoči v nagradni igri možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke, in sicer z zahtevo po elektronski pošti info@clariteca.com. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator – Petja Škufca s.p. Posameznik ima pravico pridobiti naslednje informacije, ki se nanašajo na njegove osebne podatke:

 • namen obdelave,
 • vrste osebnih podatkov,
 • uporabnike ali kategorije uporabnikov,
 • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov,
 • pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu; 
 • kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

Osebni podatki dobitnika se lahko odstopijo tretjim osebam – dostavnim službam, ki bodo dobitnikom nagrad v nagradni igri dostavila nagrade.

 

 1. ČLEN 

Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42,00 EUR. 

 

 1. ČLEN

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočimi je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

 1. ČLEN

Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti. Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni prek uradne Instagram strani clariteca_

 

V Ljubljani, 19.12.2022

Be the First To Know About New Releases or Special Sales.

Sign-up for 30% offer

Sapien a mattis quis nibh orci augue otitus.